پروژه هتل روتانا

وضعیت: فعال

محل: کیش، هتل روتانا

نوع کاربری: کاربری توریستی، تجاری

:محصولات ارائه شده توسط شرکت نیروتوان

انواع پیچ و مهره و انکر بولت

پروژه هتل روتانا
پروژه هتل روتانا
پروژه هتل روتانا
پروژه هتل روتانا
پروژه هتل روتانا
پروژه هتل روتانا

توضیحات: